Friday, October 28, 2011

Kanak-kanak Taska Menunjukkan Keupayaan

Kanak-kanak yang di taska yang berumur 4 tahun didapati suka berbangga dan membuat bising. Mereka akan menggatakan seperti, "Tengok, apa yang saya buat!" cuba menunjukkan keupayaannya dan ingin berkongsi apa yang telah dibuatnya. Orang dewasa hendaklah memberi perhatian dan menghargai hasil usaha yang dilakukannya dengan memberi pujian atau ransangan.

No comments:

Post a Comment