Tuesday, October 18, 2011

Memahami Pemikiran Kanak-Kanak Taska

Kanak-kanak taska terbahagi kepada dua iaitu yang berusia antara 2 hingga 3 tahun dan usia 4 tahun. Kanak-kanak yang berusia 3 tahun ke bawah adalah menjadi kebiasaan akan mengatakan kucing kepada semua haiwan yang mempunyai 4 kaki dan binatang yang lebih besar dipanggil lembu. Semua bergantung kepada persekitaran haiwan yang dilihat lebih awal. Jika dia melihat anjing terlebih dahulu makan haiwan yang selepas itu dikategorikan sama kumpulannya. Manakala jika melihat kerbau terlebih dahulu maka haiwan lain yang sama besar dipanggil kerbau juga. Kanak-kanak taska ini menghubungkan semua perkara itu mengikut kesimpulan logikal sebab semua haiwan ini mempunyai rupa bentuk yang sama, saiz yang sama dan disesuaikan dengan perkataan yang sedia diketahui.

No comments:

Post a Comment