Sunday, October 9, 2011

Amalan Yang Bersesuaian Semasa Berkomunikasi Dengan Kanak-Kanak Tatih

Tingkahlaku orang dewasa sangat penting semasa berkomunikasi dengan kanak-kanak tatih untuk memperkembangkan bahasanya. Berdasarkan panduan yang dikenalpasti oleh National Assosiation for the Young Children (NAEYC) dinyatakan bahawa 'orang dewasa perlu kerap bertutur dengan berdepan satu-ke-satu, memandang wajah-ke-wajah, Orang dewasa membenarkan kanak-kanak tatih memulakan berbahasa dan menunggu untuk bertindakbalas biarpun daripada kanak-kanak yang menggunakan bahasa terhad. Orang dewasa boleh menamakan objek, menerangkan peristiwa dan menggalakkan menimbulkan perasaan seronok mempelajari perkataan baru. Orang dewasa juga boleh mempermudahkan bahasa untuk kanak-kanak tatih semasa memulakan perbualan (Contohnya yang tidak sesuai diamalkan; "Masa untuk membasuh tangan sebelum makan." Sebaliknya amalan bersesuaian; "Mari cuci tangan untuk makan").

No comments:

Post a Comment