Sunday, October 23, 2011

Buku Untuk Kanak-Kanak Taska

Kanak-kanak di taska yang usianya meningkat ke 4-5 tahun orang dewasa boleh menjangkakan buku seperti berikut:
  • ayat panjang dengan perkataan yang lebih pada setiap ayat
  • lebih khusus
  • banyak kata kerja
  • meningkatkan pembetulan dalam bentuk kata kerja "akan datang"
  • penggunaan lebih kepada kata kerja sokongan
  • lebih kemahiran kepada kata kerja pasif termasuk " akan buat" dan "telah"
  • perubahan dalam ayat negatif dari "Tidak mahu" kepada "Saya tidak mahu."
  • perubahan dalam bentuk soalan dari "Kereta pergi?" kepada "Ke mana kereta itu pergi?"
  • berubah dari segi kategori mental

No comments:

Post a Comment