Saturday, December 1, 2012

Belajar Sambil Bermain

Belajar sambil bermain (learning through play) menjadi asas kepada keseluruhan aktiviti pembelajaran kanak-kanak di taska dan tadika. Naluri semulajadi kanak-kanak yang suka bermain tetapi dalam waktu yang sama mereka belajar memahami sesuatu konsep di persekitarannya. Contohnya main pondok-pondok atau masak-masak dilakukan secara bermain meniru keadaan kehidupan sebenar. Secara tidak langsung kanak-kanak belajar peranan sosial dalam masyarakat. Belajar membilang atau membaca abjad diterapkan menerusi nyanyian atau aktiviti yang menyeronokkan lebih berkesan kepada kanak-kanak. Konsep belajar sambil bermain akan mendorong kanak-kanak berminat untuk belajar dan merasa seronok. Secara tidak langsung mereka akan mengganggap pembelajaran itu sesuatu yang menyeronokkan. Jika di peringkat awal kanak-kanak sudah diberi tekanan  dengan alam pembelajaran formal kesan jangka panjang kanak-kanak akan merasa bosan di masa akan datang.

No comments:

Post a Comment