Thursday, December 6, 2012

Pendekatan Unit Di Tadika

Pendekatan unit adalah pengajaran sub-topik atau sebahagian topik utama. Contohnya jika topik utama makanan, mungkin sub-topik yang boleh disampaikan biskut. Aktiviti susulan menulis perkataan biskut dan berbual tentang biskut kegemaran kanak-kanak. Pendekatan ini berpusatkan guru dan berasaskan teori behavioris. Pada peringkat ini kanak-kanak sudah menguasai asas kemahiran pembelajaran yang telah diperkenalkan menerusi pendekatan satu konsep dan bersepadu.

No comments:

Post a Comment