Thursday, December 13, 2012

Aktiviti Di Taska Dan Tadika

Perkataan 'aktiviti' bermaksud kegiatan (mengikut kamus dewan). Oleh itu kegiatan atau aktiviti yang hendak dijalankan oleh guru perlu melihat matlamat pengajaran tersebut. Terdapat aktiviti yang memerlukan secara kumpulan besar seperti bermain di luar kelas secara beramai-ramai dan ada pula aktiviti yang hanya memerlukan kumpulan kecil. Tujuan aktiviti salah satunya adalah untuk mendedahkan sosialisasi kanak-kanak dikalangan rakan sebaya. Mereka belajar bertolak ansur dan bekerjasama ketika melakukan aktiviti seperti bermain bola atau melakukan projek membina bangunan daripada bongkah atau pun 'lego'. Aktiviti yang dilakukan secara sendirian atau individu pula bertujuan untuk memberi penumpuan tanpa sebarang gangguan. Aktiviti individu mendidik kanak-kanak belajar berdikari dan mencuba melakukan sendiri untuk menghasilkan apa yang diinginkan. Biarpun kelihatan mudah aktiviti seperti kumpulan besar, kumpulan kecil dan individu tetapi secara tidak langsung memberi kesan jangka panjang terhadap perkembangan kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment