Monday, December 24, 2012

Mengaplikasi Teknik Dalam Pengajaran

Teknik pengajaran berfungsi untuk memberi kesan terhadap kandungan pelajaran dan kemahiran yang ingin dicapai. Contohnya kandungan (isi) pelajaran haiwan. Kemahiran ingin dicapai ialah lisan. Maka guru boleh menggunakan teknik bercerita atau teknik nyanyian. Kanak-kanak dapat menyebut dengan betul menerusi myanyian. Jika bercerita kanak-kanak dapat menceritakan semula cerita yang didengar.

No comments:

Post a Comment