Sunday, December 23, 2012

Pengajaran Dan Pembelajaran Sebagai Proses Jangka Panjang

Ramai yang tidak sedar pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah menerusi proses yang panjang tetapi berkekalan. Pemahaman bermula dari mudah ke sukar. Guru atau orang dewasa perlu memperkenalkan pengetahuan mudah beransur-ansur ke peringkat yang lebih komplek. Mengharapkan hasil untuk jangka masa yang singkat berlaku tekanan mental menerusi hafalan, latih tubi, latihan pengulangan. Natijahnya kanak-kanak dapat menyatakan tetapi tidak memahami apa yang disebut. Pembelajaran jangka panjang dapat memupuk minat belajar dan asas konsep dapat difahami dan diaplikasikan secara berpeingkat-peringkat. Orang dewasa perlu bersabar dan terus membimbing kanak-kanak dalam memperkenalkan sesuatu konsep dari mudah ke sukar.

No comments:

Post a Comment