Tuesday, December 4, 2012

Pendekatan Satu Konsep

Pendekatan satu konsep bermaksud kanak-kanak diajar satu kemahiran sahaja. Contohnya dalam pengajaran bahasa, guru hendaklah memilih satu kemahiran yang terdapat dalam pengajaran bahasa. Contohnya jika guru memilih kemahiran membaca maka tidak boleh mencampurkan dengan kemahiran lain seperti kemahiran menulis. Pendekatan ini bersandarkan kepada teori behavioris dan berpusatkan kepada guru.

No comments:

Post a Comment