Saturday, December 29, 2012

Kekeliruan Konsep Main Dalam Pendekatan Pengajaran

Main merupakan konsep keseluruhan dalam pengajaran di taska dan tadika. Pengajaran disampaikan secara informal. Tenknik pengajaran yang diaplikasikan perlu ada unsur main dalam pengajaran. Umpamanya guru menggunakan pendekatan pengajaran satu konsep untuk mengajar pranombor. Teknik yang digunakan dalam pendekatan tersebut contohnya nyanyian. Kanak-kanak belajar menyebut nombor sambil menyanyi. Menyanyi lagu nombor pembelajaran secara tidak formal tanpa disedari kanak-kanak cuba mengingati urutan nombor.

No comments:

Post a Comment