Sunday, December 2, 2012

Pengajaran Berpusatkan Guru Di Tadika

Jika kita melihat cara guru mengajar di kelas tadika sama ada disedari atau tanpa disedari mereka telah mengamalkan cara pengajaran untuk menyampaikan kandungan pelajaran kepada kanak-kanak. Pengajaran berpusatkan guru bermaksud semua kandungan pelajaran yang disampaikan termasuk kandungan pelajaran, aktiviti yang hendak disampaikan, persediaan bahan dan peralatan pembelajaran datangnya daripada guru. Pengajaran lebih berbentuk arahan guru, manakala kanak-kanak menerima arahan sahaja. Pengajaran lebih kepada satu hala. Contohnya guru lebih banyak menyoal dan memberi arahan, pengajaran lebih berbentuk hafalan, latihtubi, membuat latihan tugasan. Guru yang menggunakan cara ini berpaksikan kepada teori behavioris.

No comments:

Post a Comment