Friday, December 28, 2012

Unsur Main Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Naluri kanak-kanak sememangnya suka bermain. Main meruakan teras aktiviti pembelajaran pada kanak-lanak. Menerusi main kanak-kanak mempelajari kehidupan seharian. Contohnya main pondok-pondok mereka main-mainkan peranan yang berlaku dalam kehidupan seharian seperti meniru memasak makanan, peranan dalam keluarga dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment