Tuesday, December 18, 2012

Pengajaran Guru Membosankan

Ramai kanak-kanak menjadi bosan belajar kerana guru tidak dapat melaksanakan pengajran dengan menarik minat dan keupayaan kanak-kanak. Apabila guru meletakkan perspektif orang dewasa untuk diaplikasikan kepada kanak-kanak keadaan akan menjadi lebih kesan negatif kepada pemerhatian kanak-kanak terhadap pengajaran yang disampaikan oleh guru. Guru perlu merancang setiap pendekatan pengajaran yang akan digunakan dari awal tahun sehingga akhir tahun. Pendekatan pengajaran yang mudah kepada lebih sukar. Pengajaran bermula dengan memberi kemahiran asas kepada gabungan kemahiran dalam menyelesaikan masalah. Aktiviti dan teknik pengajaran perlu diselaraskan supaya pengajaran dapat dihayati oleh kanak-kanak dengan lebih berkesan untuk jangka masa panjang.

No comments:

Post a Comment