Monday, December 17, 2012

Memperbetulkan Landasan Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Keseronokkan kanak-kanak belajar sama ada di taska dan tadika kerana pengalaman pembelajaran dilalui berlandaskan perkembangan kanak-kanak. Pengajaran guru disampaikan mengikut keperluan dan keupayaan peringkat usia, kebolehan dan minat kanak-kanak. Kriteria belajar sambil bermain menjadi teras kepada penhayatan pembelajaran kanak-kanak. Tiada unsur paksaan untuk mencapai kepentingan orang dewasa. Kanak-kanak didedahkan hal-hal akademik secara informal dan mereka belajar berdikari menghadapi situasi pembelajaran yang menyeronokan. Guru dan mereka yang terlibat perlu mendapat pendidikan dalam bidang kanak-kanak bukan sebarangan orang yang boleh mengajar sebagaimana berlaku di sesetengah taska dan tadika. Mereka yang melatih atau pengajar di institusi pendidikan perlu daripada yang mempunyai latar bidang pendidikan awal kanak-kanak supaya dapat mendidik pelajar yang terlibat dalam pendidikan awal kanak-kanak di landasan yang betul.

No comments:

Post a Comment