Saturday, December 8, 2012

Pendekatan Inkuari Arahan Guru

Pendekatan inkuari arahan guru (teacher directed- inquiry) merupakan pendekatan bertema yang dirancangkan oleh guru dan dirancang dengan mendalam terhadap penyelidikan dan penerokaan oleh kanak-kanak. Maksudnya pendekatan ini berasaskan pendekatan bertema yang dirancang oleh guru untuk kanak-kanak menjalankan penyelidikan dan penerokaan. Semua aktiviti dirancang oleh guru dan kanak-kanak melaksanakannya. Pendekatan ini dianggap pendekatan yang berpusatkan kepada kanak-kanak (child center) dan guru berperanan sebagai pembimbing dan pemudahcara. Pendekatan ini berteraskan kepada teori konstruktivis.

No comments:

Post a Comment