Sunday, December 16, 2012

Bahan Dan Peralatan Mengajar Di Taska Dan Tadika

Apakah yang menyebabkan kanak-kanak seronok untuk ke taska dan tadika? Salah satunya bahan dan peralatan di taska dan tadika serba melengkapi dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran yang hendak disampaikan perlu disusuli dengan peralatan dan bahan pengukuhan pembelajaran. Aspirasi 'belajar sambil bermain' perlu dilaksanakan terutama di taska. Fitrah kanak-kanak pada peringkat usia 'praoperasi' sememangnya perlukan sentuhan deria menerusi 'belajar sambil bermain'. Kadangkala orang dewasa tidak menyedari akan keperluan sebegini dengan memberi penekanan terhadap pencapaian akademik jangka pendek menyebabkan kanak-kanak merasa tertekan dengan tugasan seperti 'buku kerja' untuk kanak-kanak di tadika. Amat malang pada kanak-kanak di Malaysia sejak dari mula melangkah kaki ke alam pendidikan terus tertekan oleh mereka yang dangkal dengan ilmu pendidikan awal kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment