Sunday, December 9, 2012

Pendekatan Projek

Pendekatan projek merupakan penyelidikan yang mendalam dilakukan sama ada datangnya dari dorongan kanak-kanak atau guru. Penyelidikan berfokuskan kepada dapatan jawapan terhadap soalan kanak-kanak atau mengarah kepada minat kanak-kanak. Biasanya pendekatan projek terdapat dalam program Reggio Emillia dari Italy. Pendekatan projek berpusatkan kanak-kanak dan berteraskan teori konstruktivis. Pendekatan ini lebih mengutamakan proses pembelajaran yang berterusan bukan hasil pembelajaran dalam masa yang singkat. Penglibatan ibu bapa, masyarakat dan profesional dapat diaplikasikan dalam pendekatan ini. Walau bagaimana pun jika program yang dilaksanakan oleh sistem berorientasikan hasil pembelajaran (learning outcome) atau hasil keputusan yang cepat seperti yang diharapkan oleh ibu bapa dan masyarakat kita, tidak memungkinkan boleh berlaku menggunakan pendekatan projek yang betul-betul tulen.

No comments:

Post a Comment