Friday, November 30, 2012

Konflik Perspektif Kanak-Kanak Dan Orang Dewasa

Perbezaan perspektif belajar antara kanak-kanak dan orang dewasa menyebabkan berlaku kekeliruan. Orang dewasa yang tidak memahami konteks pembelajaran kanak-kanak hanya mengamalkan cara pengajaran mengikut pandangan dan citarasa sendiri. Maka berlaku pertembungan keupayaan kemahiran yang tidak sesuai dan tidak sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak. Contohnya 'main' yang sepatutnya diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran di taska untuk kanak-kanak di bawah 4 tahun telah menjadi pengajaran secara formal yang berbentuk abstrak. Kanak-kanak tidak diberi peluang bermain sambil belajar. Orang dewasa menganggap main itu membuang masa. Main bagi orang dewasa adalah riadah atau aktiviti kesihatan. Kanak-kanak pula mengganggap main adalah belajar untuk memahami sesuatu konsep. Kanak-kanak di peringkat praoperasi ini belajar menerusi sentuhan bahan konkrit yang boleh difahami menerusi deria sentuh, lihat, rasa, bau dan dengar yang menjadi asas kemahiran pembelajaran.

No comments:

Post a Comment