Thursday, December 27, 2012

Aplikasi Teknik Dalam Aktiviti Bahasa

Aktiviti bahasa melibatkan lisan atau bertutur, mendengar, membaca dan menulis. Guru perlu menyampaikan pengajaran dengan berkesan dan dapat menarik minat kanak-kanak untuk mempelajari bahasa dengan cara yang menyeronokkan. Antara teknik yang sesuai digunakan ialah teknik bercerita, nyanyian, lakonanan, main peranan dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment