Friday, December 7, 2012

Pendekatan Bertema Di Tadika

Pendekatan bertema merupakan pengajaran yang berasaskan tema umum untuk mengajar setiap bidang komponen seperti bahasa, kognitif, fizikal dan estetika. Pendekatan ini berpusatkan guru yang memilih tema dan merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Contoh tema seperti haiwan, makanan, dan kenderaan.

No comments:

Post a Comment