Tuesday, December 11, 2012

Isu-Isu Perkaedahan Pengajaran Di Tadika

Guru-guru yang mengajar di tadika sebaik-baiknya perlu memahami pendekatan pengajaran yang hendak digunapakai dan mengetahui di sebalik tujuan menggunakan pendekatan pengajaran. Tingkahlaku dan tatacara penyampaian pengajaran sebenarnya mencerminkan sesuatu kaedah yang akan menghasilkan matlamat pengajaran. Hasil pengajaran daripada pendekatan yang digunakan akan menghasilkan pencapaian sama ada jangka pendek dan jangka panjang melalui proses yang berterusan. Kecelaruan pendekatan pengajaran sememangnya berlaku kerana guru tidak jelas dan tidak memahaminya. Malah sehingga kini ada guru-guru tadika yang diarahkan untuk menggunakan satu pendekatan sahaja. Sebenarnya, guru lebih arif dengan keupayaan kanak-kanak di kelasnya dan sepatutnya pengajaran bermula dari mudah ke komplek untuk mendapatkan hasil pengajaran yang berkesan. Tidak salah mempelbagaikan pendekatan pengajaran mengikut keupayaan kanak-kanak dalam memperkenalkan sesuatu perkara yang baru kepada kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment