Sunday, January 13, 2013

Refleksi Pembelajaran Di Separa Bulatan

Guru digalakkan membincangkan sesuatu isu khususnya semasa transisi pembelajaran bersama kanak-kanak. Contohnya selepas aktiviti permainan di luar bangunan kanak-kanak diminta duduk di separa bulatan. Guru boleh membincangkan perkara yang tidak sepatutnya berlaku semasa menjalankan aktiviti seperti tidak mengikut peraturan. Minta kanak-kanak memberi pandangan sekira ada rakan mereka yang tidak mengikut peraturan. Galakkan kanak-kanak memberi pendapat dan guru tidak perlu menunjukkan reaksi marah atau meninggi suara. Kesedaran perlu daripada kanak-kanak itu sendiri. Perbincangana tidak terlalu lama. Jadikan hasil pandangan kanak-kanak sebagai peraturan yang difahami oleh kanak-kanak. Umpamanya peristiwa menyeberang jalan dan apabila kanak-kanak berkata,"Tidak boleh berlari." Guru boleh meminta kanak-kanak lain meminta pandangan sebab tidak boleh berlari semasa di tepi jalan. Mungkin terdapat kanak-kanak mengatakan 'bahaya', ada kereta lalu dan sebagainya. Guru menegaskan pandangan bahawa di tepi jalan raya tidak boleh berlari sesuka hati kerana membahayakan diri dan boleh berlaku kemalangan.

No comments:

Post a Comment