Wednesday, January 23, 2013

Matlamat Pengurusan Tingkahlaku

Walau pun terdapat banyak matlamat tingkahlaku yang boleh dikaitkan dengan pengurusan tingkahlaku, hanya satu matlamat adalah penting. Guru, ibu bapa dan pemimpin muda semua bertanggungjawab mensosialisasikan kanak-kanak untuk kehidupannya dalam masyarakat. Oleh itu sangat penting guru menggunakan amalan pengurusan tingkahlaku yang membimbing kanak-kanak pembelajaran sosial supaya mereka akan boleh membina kehidupan yang sihat menyesuaikan diri dengan orang dewasa.

No comments:

Post a Comment