Tuesday, January 8, 2013

Aktiviti Hari Pertama Di Taska

Hari pertama melangkah kaki ke tadika merupakan hari yang mendebarkan bagi kanak. Guru hendaklah bijak menyesuaikan keadaan di hari pertama. Aktiviti berbentuk sosialisasi amat penting bagi penyesuaian diri kanak-kanak di persekitaran yang baru. Dicadangkan aktiviti berkumpulan lebih sesuai dijalankan. Kanak-kanak duduk di separa bulatan menggelilingi guru untuk memulakan aktiviti. Perbualan secara informal memperkenalkan diri kanak-kanak. Guru hendaklah sentiasa mendorong kanak-kanak bercakap. Bermula dengan menyebut nama diri. Minta kanak-kanak kenal rakan di sebelahnya kemudian minta kanak-kanak menyebut nama rakan di sebelahnya. Guru menyampaikan maklumat dan peraturan mudah dan boleh difahami oleh kanak-kanak. Perkenalkan setiap sudut aktiviti supaya kanak-kanak biasa dengan peralatan yang disediakan. Bawa melawat persekitaran tadika dan maklumkan perkara yang sepatutnya dilakukan pada setiap tempat.

No comments:

Post a Comment