Tuesday, January 15, 2013

Keadaan Semulajadi Sebagai Prinsip Pengajaran

Terdapat guru yang berpegang kepada kepercayaan bahawa keupayaan kanak-kanak bergantung kepada baka dan keturunan. Mereka beranggapan bahawa kanak-kanak yang datang dari keluarga yang cerdik dan pandai maka kana-kanak tersebut akan mewarisi baka daripada keluarga tersebut. Cara guru membuat penilaian juga berdasarkan latar keluarga yang diwarisi oleh kanak-kanak. Guru merasakan mudah untuk mengajar kanak-kanak yang sedia cerdik dan hanya memberi sedikit bimbingan dan tunjukajar. Kesannya kanak-kanak yang memerlukan bantuan dan bimbingan pembelajaran akan ketinggalan.

No comments:

Post a Comment