Sunday, January 6, 2013

Kemahiran Kanak-Kanak Menyebut, Mengecam Dan Memahami

Terdapat ibu bapa yang begitu berbangga kerana anaknya telah boleh membaca huruf abjad ketika menyanyi lagu abjad A, B, C. Adakah kanak-kanak sebenar-benarnya boleh membaca? Orang dewasa perlu membezakan kemahiran membaca antara menyebut, mengecam dan memahami. Semasa di taska kanak-kanak selalunya mendengar orang dewasa menyebut menerusi nyanyian lagu abjad. Mereka meniru sebutan dengan betul lantas menyanyikan lagu tersebut tanpa mengetahui simbol huruf abjad. Apabila di tadika guru menunjukkan huruf abjad lalu mereka mengecam huruf abjad tetapi kadangkala mereka sukar untuk memahami sebutan huruf maka mereka cuba mengulangi menerusi nyanyian abjad. Setelah kanak-kanak mahir menyebut, mengecam simbol abjad dan memahami sebutan setiap huruf abjad maka kanak-kanak itu dianggap telah lengkap pengetahuan membaca abjad.

No comments:

Post a Comment