Saturday, January 26, 2013

Ketekunan Membina Tingkahlaku Kanak-Kanak

Ketekunan keluarga adalah penting dalam membina tingkahlaku kanak-kanak. Mereka perlu memberi perhatian terhadap keperluan diri kanak-kanak. Ketekunan individu juga mempunyai deria peningkatan. Kanak-kanak mencari penghargaan sesuatu tugasan yang telah diselesaikan bukan hanya dengan mudah membiarkan begitu sahaja. Guru boleh membantu kanak-kanak membina deria ketekunan dengan membenarkan mereka menyelesaikan tugas daripada mengganggu atau memaksa kanak-kanak menyelesaikan aktivitinya. Keupayaan kanak-kanak dan penghargaan digalakkan seimbang. Kanak-kanak perlu diberi tanggungjawab yang sesuai dengan perkembangannya. Apabila diperlukan guru membantu kanak-kanak untuk berfikir menerusi cara mereka melaksanakan tanggungjawab mengikut keadaan yang bersesuaian.

No comments:

Post a Comment