Friday, January 18, 2013

Pengurusan Tingkahlaku Sebagai Sains 2

Sains pengurusan tingkahlaku adalah refleksi pendekatan dan model yang digunakan dalam menguruskan tingkahlaku kanak-kanak. Setiap model yang digunakan mewakili berlainan jenis interpretasi interaksi guru dan kanak-kanak untuk membantu perkembangan awal dan pendidikan kanak-kanak. Model pengurusan tingkahlaku seperti model Rudolf Dreikurs dan Lee Canter adalah berbeza pendekatannya cara menguruskan tingkahlaku kanak-kanak yang akan dibincangkan kemudian. Sebagai guru perlu memilih untuk disesuaikan dengan falsafah sendiri menguruskan tingkahlaku.

...bersambung

No comments:

Post a Comment