Wednesday, January 30, 2013

Bimbingan Kanak-Kanak Dan Kepatuhan Kanak-Kanak

Bimbingan kanak-kanak menguruskan tingkahlaku kanak-kanak secara demokratik iaitu guru dan kanak-kanak berbincang perasaan mereka dan berfikir ke arah untuk menyelesaikannya, menjelaskan salah faham, menemui arah keperluan individu. Manakala Kepatuhan kanak-kanak adalah proses tidak selari iaitu guru mengharapkan kanak-kanak dan menguruskan sejenis hukuman apabila kanak-kanak tidak dapat memenuhi harapan yang dikehendaki.

No comments:

Post a Comment