Sunday, January 20, 2013

Pengurusan Tingkahlaku Sebagai Seni 3

Sesuatu yang tidak realistik untuk dipercayai bahawa semua kanak-kanak akan bertindakbalas kepada semua pengurusan tingkahlaku yang diamalkan dengan cara yang sama. Tidak realistik jika guru mengharapkan kejayaan yang sama apabila melaksanakan setiap amalan pengurusan tingkahlaku. Guru perlu menentukan kekuatan diri dan menyesuaikan personaliti dengan berlainan amalan. Inilah yang dinamakan 'seni' pengurusan tingkahlaku. Guru yang kreatif sentiasa membuat refleksi, menyesuaikan gaya personal interaksi sosial dan mendidik untuk memenuhi keperluan setiap kanak-kanak dan keseluruhan kelas.

No comments:

Post a Comment