Saturday, January 5, 2013

Membaca Bersama Di Hujung Minggu

Ketika anak-anak yang masih di taska dan tadika semasa hujung minggu (hari kelepasan Sabtu dan Ahad) ibu bapa elok mengajak anak duduk bersama membaca buku. Pilih buku bergambar yang menarik minat kanak-kanak. Kadangkala tidak perlu banyak teks, memadai dengan buku yang penuh dengan ilustrasi. Ibu bapa hendak menyebut setiap huruf dengan jelas dan betul jika buku berkenaan berkenaan abjad. Kadangkala ibu bapa boleh menyelitkan cerita apabila terdapat hanya mengandungi satu objek di setiap halaman. Jika anak bertanya ketika anda sedang membaca suratkhabar perlu dilayani. Terutama tentang perkara yang dilihat pada akhbar. Ceritakan dan tunjukkan perkataan dan huruf pada halaman akhbar. Ini adalah salah satu cara memupuk minat membaca di kalangan kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment