Saturday, January 12, 2013

Perkongsian Pengalaman Di Separa Bulatan

Perkongsian pengalaman bertujuan untuk menggalakkan kanak-kanak berkomunikasi, berkeyakinan diri, mendengar dan menghargai orang lain. Semasa di separa bulatan guru boleh menyuruh kanak-kanak menceritakan secara ringkas pengalamannya semasa ke tadika. Kanak-kanak secara bergilir bercerita pengalamannya walaupun hanya sebaris ayat yang pendek. Kanak-kanak lain diminta mendengar dan bertanya jika berminat. Secara tidak langsung akan menggalakkan kanak-kanak belajar bertutur dan mendengar. Kemahiran bersoaljawab dapat dipupuk secara tidak langsung. Guru perlu memberi galakkan dan dorongkan kepada setiap kanak-kanak. Pujian kerana berjaya menceritakan dan berkongsi pengalaman hendak diberi kepada setiap kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment