Wednesday, August 12, 2015

Bersimpati dengan bayi?

"Bagaimanakah anda mengajar mengambilberat pada bayi?  Anda tidak? Anda menunjukkannya? Sebelum bayi memahami sebarang perkataan, bayi memahami sentuhan."
Janet Gonzalez-Mena dalam artikalnya, "Compassionate Roots Begin with Babies," memberi pengasuh petua berikut:
  • Menjangka membantu membina kepercayaan dan meberi bayi rasa selamat.
  • Pengasuh melambatkan dan menunggu sesuatu tanda yang kanak-kanak telah mendengar dan memahami apa akan berlaku sebelum dia meneruskannya.
  • Masa terbaik untuk membina hubungan adalah semasa aktiviti pengasuhan: aktiviti yang penting setiap hari yang memenuhi keperluan fizikal bayi.
  • Pengasuhan menjadi kurikulum apabila dilakukan dengan cermat, tumpu perhatian hubungan dengan kanak-kanak.
  • Pengasuh yang selalu berdepan dengan bayi dan tatih aresif hendaklah ditangani dengan kelembutan.
  • Memberi ganjaran mangsa agresif dengan memberi lebih perhatian boleh menjadikan kanak-kanak itu mencari peluang untuk jadi mangsa agresif.  
  • Kanak-kanak tatih yang membuat dirinya sakit memerlukan orang dewasa yang akan datang memberhentikan saktinya, jika dia tidak boleh menghentikannya sendiri.

No comments:

Post a Comment