Monday, August 10, 2015

Apakah kesan yang dihasilkan oleh ibu bapa?

Dalam buku Supporting Parenting, menyatakan kualaiti hubungan ibubapa-kanak-kanak ada signifikan berkaitan dengan…
  • Kemahiran belajar dan pencapaian pendidikan. Keupayaan membaca kanak-kanak adalah dikaitkan dengan persekitaran membaca di sekeliling mereka. Terdapat bukti yang menyatakan penglibatan ibu bapa dengan sekolah mempunyai kaitan dengan pencapaian.
  • Kecekapan sosial Kemesraan ibu bapa, tiada konflik, dan kawalan dan bimbingan dilihat memainkan peranan penting dalam membina kemahiran sosial kanak-kanak.
  • Pandangan kanak-kanak terhadap dirinya – termasuk deria harga diri.
  • Tingkahlaku agresi luaran dan delikuensi. Semakin ekstream tindakan ibu bapa semakin buruk hasil dari kanak-kanak dan gangguan kehidupan psikologi.
  • Kemurungan, perasaan taku dan lain-lain masalah dalaman – termasuk complain di mana tanda-tanda fizikal yang berkaitan tekanan emosi dan menjauhi sosial.
  • Tingkalaku kesihatan yang berisiko – seperti merokok, penggunaan dadah, alkohol, tingkahlaku seksual berisiko dan obesiti.

No comments:

Post a Comment