Tuesday, August 11, 2015

Apakah kesan kanak-kanak menonton televison?

Perhatian terhadap kesan negatif kepada kanak-kanak yang menghabiskan masa menonton television yang dilaporkan kajian terkini oleh American Academy of Pediatrics mendapati kanak-kanak di pusat jagaan kanak-kanak dan pusat jagaan kanak-kanak di rumah tidak menghalang kanak-kanak menonton television. Hasil kajian mendapati:  
  • Bayi dan tatih terdedah dengan television dikaitkan dengan obesiti dan lambat bertutur. 
  • Kajian jangka panjang menunjukkan tabiat terlalu awal menonton television memberi kesan tingkahlaku akan datang.
  • Menonton television menggantikan kunci perkembangan kanak-kanak – main.

1 comment: