Sunday, July 26, 2015

Kepimpinan dan Pengurusan

Setiap program ada menawarkan perkhidmatan yang berkualiti. Ibu bapa akan dapat melihat struktur organisasi yang dinyatakan di papan kenyataan. Di situ terdapat maklumat tentang program melaksanakan polisi, peraturan dan sistem secara berkesan untuk membantu mengukuhkan dan personaliti staf.

No comments:

Post a Comment