Friday, July 3, 2015

Bagaimanakah Program Memperlihatkan Hubungan Positif?


Program menggalakkan hubungan positif dikalangan kanak-kanak dan orang dewasa. Program yang menggalakkan setiap kanak-kanak merasakan dirinya sebagai individu yang berguna dan menjadi sebahagian milik masyarakat dan memupuk setiap kanak-kanak berkeupayaan untuk mennyumbang sebagai ahli masyarakat.
Program dilihat mesra, sensitif, dan hubungan bertindakbalas membantu kanak-kanak berasa selamat. Persekitaran selamat yang dibina daripada hubungan membantu kanak-kanak dari segi fizikal, baik untuk pengalaman pembelajaran dan bekerjasama dengan kanak-kanak lain.

No comments:

Post a Comment