Saturday, July 4, 2015

Bagaimana Anda Melihat Hubungan Positif Di dalam Program?Apa yang perlu dilihat di dalam program:
  • Kanak-kanak dan orang dewasa merasa diterima semasa mereka melawat program. Guru membantu kanak-kanak yang baru untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran program dan membantu untuk berkawan dengan kanak-kanak lain.
  • Tenaga pengajar sentiasa mesra, pertuturan yang mesra dengan kanak-kanak dan menggalakkan dan mengenalpasti tugasan kanak-kanak dihargai.
  • Kanak-kanak digalakkan bermain dan bekerjasama.
  • Guru membantu kanak-kanak menyelesaikan konflik dengan mengenalpasti perasaan, menyatakan masalah dan mencuba penyelesaian alternatif.  Guru tidak dibenarkan mendera secara fizikal kepada kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment