Wednesday, July 8, 2015

Bagaimanakah Penglibatan Keluarga di Taska dan Tadika?

Program sama ada di taska atau tadika biasanya mengalu-alukan penglibatan ibu bapa dan keluarga. Semasa kali pertama untuk mendaftar anak di taska atau tadika, ibu bapa hendaklah memastikan terhadap penglibatan keluarga di dalam programnya. Program membina hubungan dengan setiap keluarga kanak-kanak untuk memupuk perkembangan kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment