Tuesday, July 7, 2015

Bagaimanakah Pengajaran Yang Berkesan?Biasanya ibu bapa apabila melawat ke taska mahu pun tadika, pihak pengurusan akan memberitahu program mereka menggunakan kaedah dan pendekatan terkini. Kanak-kanak lebih berminat untuk belajar menerusi pendekatan yang digunakan jika mengikut kesesuaian dan keupayaan kanak-kanak. Program menggunakan perkembangan yang bersesuaian, budaya dan bahasa yang sesuai dan pendekatan pengajaran yang berkesan yang boleh memupuk pembelajaran setiap kanak-kanak dan perkembangannya dalam kontek matlamat kurikulum.

No comments:

Post a Comment