Thursday, July 9, 2015

Bagaimanakah Taska dan Tadika Menjalankan Penglibatan Keluarga?


Apa yang perlu dilihat di dalam program:
  • Semua kelaurga dialu-alukan dan digalakkan terlibat dalam semua aspek program .
  • Guru dan staf bercakap dengan keluarga tentang sturktur keluarga dan melihat penjagaan kanak-kanak dan menggunakan maklumat untuk disesuaikan dengan kurikulum dan pengajaran.
  • Program menggunakan pelbagai strategi untuk berkomunikasi dengan keluarga.
  • Maklumat program termasuk polisi dan peraturan orperasi diberikan dalam bahasa yng mudah difahami oleh keluarga kanak-kanak.Kah 

No comments:

Post a Comment