Monday, July 6, 2015

Bagaimana Melihat Kurikulum Program Mengikut Piawaian?Program melaksanakan kurikulum yang konsisten dengan matlamat untuk kanak-kanak dan menggalakkan pembelajaran dan perkembangan di setiap bidang: social, emosi, fizikal, bahasa dan kognitif.

Apa yang perlu dilihat di dalam program:

  • Tanya tetang program kurikulum dan bagaimana dijalankan di setiap aspek perkembangan.  Kurikulum bukan berfokus kepada satu bidang perkembangan sahaja.
  • Kanak-kanak diberi peluang untuk belajar dan membinanyan menerusi penerokaan dan main. Guru berpeluang untuk bekerja dengan kanak-kanak secara individu dan kumpulan kecil pada kemahiran khusus.
  • Bahan dan peralatan dapat menarik minat kanak-kanak dan mendorong mereka bereksperimen dan belajar.
  • Aktiviti yang direka untuk membantu kanak-kanak mendapat lebih banyak ruang memberi sebab musabab, penyelesaian masalah dan bersama kanak-kanak lain menggunakan bahasa dan perkembangan kemahiran yang lain.
  • Bayi dan tatih bermain alat permainan dan peralatan seni lukis “buat sesuatu” berasaskan tindakbalas kanak-kanak seperti cawan yang boleh muat satu sama lain atau tanah liat.

No comments:

Post a Comment