Friday, July 10, 2015

Bagaimanakah Hubungan Komuniti Membantu Taska dan Tadika?Program mengujudkan hubungan dengan menggunakan sumber komuniti untuk menyokong matlamat yang dirancang. Hubungan dengan agensi dan institusi dalam komuniti boleh membantu untuk meningkatkan matlamat program. Hubungan dengan keluarga sebagai sumber membantu pembelajaran dan perkembangan kesihatan kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment