Wednesday, March 12, 2014

Teori Tingkahlaku

Teori tingkahlaku juga dikenali sebagai teori behavioris. Toeri ini menekankan perubahan yang berasaskan dari persekitaran menerusi pembelajaran. Contohnya, jika kanak-kanak mendengar bahasa, meniru dan diberi ganjaran kerana membunyikan suara, kanak-kanak ini akan belajar bertutur. Teori behavioris menerangkan bagaimana kanak-kanak belajar tanpa had umur atau peringkat. Teori behavioris boleh dilihat manakala ada teori yang berorientasi perkara menerusi minda tidak dapat dilihat.

No comments:

Post a Comment