Tuesday, March 18, 2014

Bilik Darjah Konstruktivisim

Bilik darjah kontsruktivism adalah berpusat kanak-kanak dan pembelajaran berpusat. Kanak-kanak di bilik darjah konstruktivism:
  • fizikal dan mentalnya aktif.
  • digalakkan untuk berinisiatif aktiviti pembelajaran.
  • berpasangan dengan guru dalam pembelajaran.
  • sentiasa berdialog dan berkomunikasi dengan rakan sebaya, guru dan orang dewasa.

No comments:

Post a Comment