Friday, March 14, 2014

Ciri Model Perkembangan

Banyak model pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Setiap model berteraskan teori pembelajaran. Antara ciri model program perkembangan adalah seperti berikut:
  • persekitaran fizikal direka secara optimum pembelajaran maujud dan membolehkan kanak-kanak meneroka secara meluas dan pelbagai bahan dan objek.
  • kanak-kanak mempunyai peluang untuk bekerja sendirian, dengan seorang atau dua orang kanak-kanak, dalam kumpulan kecil, dan dalam situasi kumpulan besar. Kanak-kanak mempunyai pilihan dalam memilih pengalaman pembelajaran.
...bersambung.

No comments:

Post a Comment