Monday, March 24, 2014

Pendidik Awal Kanak-Kanak Sebagai Pemimpin

Guru sentiasa bertanggungjawab pada kelas dan perancangan program. Peranan ini lebih tertumpu pada kebijaksanaan guru untuk merancang apa yang perlu kanak-kanak pelajari, membimbing dan mengajar supaya kanak-kanak dapat belajar, menilai pembelajaran kanak-kanak dan menyusun persekitaran kelas supaya kanak-kanak belajar.

No comments:

Post a Comment