Wednesday, March 5, 2014

Tatih

Kanak-kanak berusia lapan belas bulan dikenali sebagai tatih (toddler) sudah mula menendang, menolak, memaut dan menghentak tangan dan kaki. Mula menirap dan menjalar menggunakan dada, kadangkala menolak peralatan. Aktiviti motor kasar mendahului motor halus. Setelah berusia dua tahun mula berlatih keupayaan suara, mengulangi perkataan, nama benda, menyesuaikan perkataan dengan tindakan dan tindakan dengan perkataan.

No comments:

Post a Comment