Sunday, March 23, 2014

Apakah Peranan Pendidik Awal Kanak-Kanak Pada Hari Ini?

Peranan profesional pendidik awal kanak-kanak pada hari ini jauh berbeza daripada apa yang dilihat masa dua tiga tahun yang lalu. Walau pun matlamat profesionalisme dan ciri kualiti profesional tetap kekal namun tanggungjawab, harapan dan peranannya berubah dan akan sentiasa berubah. Profesional pendidik awal kanak-kanak terus menerus mengikuti perkembangan semasa dan persekitarannya sekian hari semakin berat tanggungjawabnya untuk memenuhi harapan ibu bapa dan masyarakat yang inginkan pendidikan selaras dengan perkembangan semasa.

No comments:

Post a Comment